Anayasa

Hak Arama Hürriyeti Anayasa Güvencesi

Hak Arama Hürriyeti Anayasa Güvencesi  Hak arama hürriyeti doğrultusunda bireyler idari (kamu kurumları, belediyeler vb.) işlemlerle ilgili hak ihlallerinde işlemi yapan kuruma başvuru yapabilirler. Bunların dışında kalan diğer haksızlıklara karşı ve ilgili kurumdan kişiler istedikleri sonucu alamazlar ise yargı organına başvurularak talep ve dava haklarını kullanabilirler. Hak arama hürriyeti bağlamında bireyler haksızlığı yapanın gerekli cezayı […]

Anayasa ve Kanun Arasındaki Fark Nedir?

Anayasa ve Kanun Arasındaki Fark Nedir? Devlet, hukuk düzenini hukuk kuralları koymak suretiyle kurar ve işletir. Ancak devlet tarafından konulan hukuk kurallarının yazılı şekilde yapılması gerekir. Yazılı hukuk kurallarının ise kendi aralarında bir derecelendirmesi vardır. Buna göre en üstte anayasa dediğimiz hukuk kuralı yer alır. Adından anlaşılacağı üzere anayasa diğer yasaların yani kanunların “ana”sıdır. Hemen her ülkenin […]

Web sitemizle alakalı görüş öneri ve taleplerinizi- icerikkontroltalebi@gmail.com -a iletiniz