Etiket arşivi: atılanlara

Memurluktan atılanlara iyi haber 2012

Memurluktan atılanlara iyi haber 2012

44fc0  esh8076 1 Memurluktan atılanlara iyi haber 2012Memuriyeti sona erenlerin boşta kaldıkları sürelere ilişkin sosyal güvenlik primlerini SGK ödeyecek.

1999 ile 2005 tarihleri arasında disiplin cezası nedeniyle memuriyetten çıkarılanlar, boşta kaldıkları sürelere ilişkin sosyal güvenlik primlerinin kurumları tarafından ödenmesi için 12 Ekim tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) müracaat edecek. Böylece söz konusu kişilerin boşta kaldıkları süreler de memuriyette geçmiş gibi kabul edilecek.

BORÇLANMA HAKKI TANINMIŞTI

23 Nisan 1999 ile 14 Şubat 2005 tarihleri arasında tabi oldukları personel mevzuatına göre aldıkları disiplin cezası sonucu memuriyetleri sona erenlerin haklarında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla, 22 Haziran 2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun, uyarınca ortadan kaldırılmıştı.

5525 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinin ardından disiplin cezası nedeniyle memuriyeti sona erenlere, memuriyete dönme ve 1999-2006 yılları arasında boşta kaldıkları süre için borçlanma hakkı tanınmıştı. Bu kapsamda, disiplin cezası nedeniyle memuriyetine son verilen yaklaşık 600 kişi SGK’ya müracaat etmiş, bunlardan yaklaşık 170′i de primlerini yapılandırarak ödemişti.

3 AY İÇİNDE BAŞVURU YAPACAKLAR

12 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Torba Kanun”un 40′ıncı maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 44. madde uyarınca, söz konusu dönemde disiplin suçu nedeniyle memuriyetine son verilen kişilerin boşta kaldıkları döneme ilişkin sosyal güvenlik prim borçları, mensup oldukları kurum tarafından ödenecek.

Söz konusu kişilerin, memuriyetlerinin sona erdiği tarih ile 22 Haziran 2006 tarihi arasında boşta kaldıkları sürelerine ilişkin kesenek ve kurum karşılığı toplamları, görevden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademelerine hizmet olarak sayılacak. Boşta kalınan sürenin her üç yılına bir derece ve her yılına bir kademe verilmek suretiyle belirlenecek emekli keseneğine esas aylık tutarları üzerinden SGK tarafından hesaplanacak.

Boşta kalınan süre için belirlenen tutarlar, kişilerin halen veya kamu görevlisi olarak en son çalıştıkları kamu idarelerine bildirilecek. Tutarlar, tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde kamu idareleri tarafından SGK’nın hesabına yatırılacak.

Buna göre, kanun kapsamına giren sigortalıların “Torba Kanun”un yürürlüğe girdiği 12 Temmuz 2012 tarihinden itibaren üç ay içinde yani 12 Ekim 2012 tarihine kadar SGK’ya müracaat etmeleri gerekiyor.

YAZILI BAŞVURU YAPILACAK

Bu kapsamda yapılacak işlemler, Ankara’daki Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek. Sigortalıların, bu hükümden yararlanmak istediklerine dair müracaatlarını TC kimlik numaralarını, emeklilik sicil numaralarını, varsa 5510 sayılı Kanun’un ilgili hükümlerine tabi çalışmalarına ilişkin sicil numaralarını belirterek, yazılı olarak başvuru yapmaları gerekiyor.

Ayrıca, sigortalılar söz konusu taleplerini bulundukları ildeki sosyal güvenlik müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine de yapabilecek.

SGK’nın söz konusu kişilerin boşta kaldıkları her ay için kurumlardan ortalama 500 TL prim tahsil edeceği belirtiliyor.

Disiplin cezası nedeniyle memuriyeti sona erenlerden daha önce SGK’ya müracaat ederek, boşta kaldıkları sürelere ilişkin primlerini ödeyenlere ise iade yapılmayacak.

Erol Zengin
iste gerçek zenginlik Erol Zengin