Etiket arşivi: Devletinin

Göktürk Devletinin Önemi (Göktürkler) | Özellikleri

Göktürk Devletinin Önemi (Göktürkler) | Özellikleri

GÖKTÜRKLER  Göktürk Devleti >   Hunlardan sonra Orta Asya’ya egemen olmuşlardır. >   Kurucusu Bumin Kağan’dır. Avarların Ötügen Bölge­sindeki egemenliğine son vererek, Türk boylarını bir araya getirmiştir. İpek Yolu’nu ele geçirmiş ve Çin’i vergiye bağlamıştır. >   En parlak dönemini Mukan Kağan yaşatmıştır. >   İran’da kurulan Sasani Devleti ile iş birliği yaparak Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Akhun Devleti’ni (Ka­vimler […]