kayıtlı e posta

Kayıtlı Elektronik Posta Nedir

ürk Ticaret Kanunu’nda, Kayıtlı Elektronik Posta, taraflar arasındaki ihtar ve ihbarlar için kullanılacak duyuru şekillerinden biri olarak sayılmaktadır. Tebligat Kanunu’nda da elektronik yolla tebligat yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi, elektronik ortamdaki iş ve işlemlerin teknik olarak güvenli ve hukuken geçerli bir şekilde yapılmasını sağlayan bir teknoloji ve bu teknolojinin yönetimidir. Kısaca KEP […]

Web sitemizle alakalı görüş öneri ve taleplerinizi- icerikkontroltalebi@gmail.com -a iletiniz