Etiket arşivi: kişi

Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı (38 Kişi) 2012

Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı (38 Kişi)

ade1d  87 Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı (38 Kişi) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz hastanesinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a , 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2007/12251 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ek madde konulan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre aşağıda belirtilen ünvanlarda KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla personel istihdamı yapılacaktır.

KADRO ÜNVANI SAYI

Hemşire 19

Ebe 12

Tekniker 1

Büro Elemanı 4

Destek Elemanı 1

Biyolog 1

NİTELİK KODU ÜNVANI EĞİTİM ADET ARANILAN ÖZ NİTELİKLER
HS01 HEMŞİRE LİSANS 1 4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu olmak, üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 1 yıl ortopedi, en az 2 yıl hematoloji servisinde görev yapmış olmak ve belgelendirmek En az 2 yıl transplantasyon ünitesinde çalışmış olmak ve belgelendirmek Hemşirelikte en az 5 yıl deneyimi olmak ve belgelendirmek
HS02 HEMŞİRE LİSANS 1 4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu olmak, üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 1 yıl dahiliye, en az 2 yıl onkoloji servisinde görev yapmış olmak ve belgelendirmek İş sağlığı ve güvenliği sertifikasına sahip olmak
HS03 HEMŞİRE LİSANS 1 4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu olmak, üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 1 yıl diyaliz ünitesinde olmak üzere toplam 6 yıl diyaliz merkezlerinde görev yapmış olmak ve belgelendirmek Diyaliz sertifikasına sahip olmak
HS04 HEMŞİRE LİSANS 1 4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu olmak, en az 10 yıl diyaliz merkezlerinde görev yapmış olmak ve belgelendirmek Hemodiyaliz sertifikasına sahip olmak
HS05 HEMŞİRE LİSANS 1 4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu olmak, üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 2 yıl çocuk ve plastik cerrahi servisinde, en az 2 yıl cerrahi servisinde görev yapmış olmak ve belgelendirmek
HS06 HEMŞİRE LİSANS 1 4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu olmak, üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 6 ay Gastroloji, Hematoloji, İmmünoloji ve Romatoloji servisinde görev yapmış olmak ve belgelendirmek
HS07 HEMŞİRE LİSANS 1 4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu olmak, üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 2 yıl psikiyatri servisinde görev yapmış olmak ve belgelendirmek Psikiyatri yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. Adli Psikiyatri kursuna katılmış olmak ve belgelendirmek.
HS08 HEMŞİRE LİSANS 1 4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu olmak, üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 4 yıl çocuk cerrahisi ve plastik cerrahi servisinde görev yapmış olmak ve belgelendirmek
HS09 HEMŞİRE LİSANS 1 4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu olmak, en az 7 yıl hemşire olarak görev yapmış olmak ve belgelendirmek Üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 1 yıl dahiliye servisinde, en az 6 ay kemoterapi servisinde görev yapmış olmak ve belgelendirmek
HS10 HEMŞİRE LİSANS 1 4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu olmak, en az 2 yıl hemşire olarak görev yapmış olmak ve belgelendirmek Genel Cerrahi ve Kardiyoloji servislerinde en az 1 yıl çalışmış olmak.
HS11 HEMŞİRE LİSANS 6 4 yıllık Hemşire Bölümü mezunu olmak, Tercihen yoğun bakım veya yanık ünitesinde çalışmış/çalışıyor olmak ve belgelendirmek.
HS12 HEMŞİRE LİSE 1 Sağlık Meslek Lisesi mezunu olmak, üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 4 yıl dahiliye yoğun bakımda çalışmış olmak.
HS13 HEMŞİRE LİSE 1 Sağlık Meslek Lisesi mezunu olmak, üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 1 yıl çalışmış olmak. Hemşire olarak en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak CPR sertifikasına sahip olmak
HS14 HEMŞİRE LİSE 1 Sağlık Meslek Lisesi mezunu olmak, en az 2 yıl Kalp Damar Cerrahi servisinde çalışmış olmak
EB15 EBE LİSANS 1 4 yıllık Ebelik Bölümü mezunu olmak, üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 2 yıl dahiliye, en az 2 yıl göğüs hastalıkları servisinde görev yapmış olmak ve belgelendirmek
EB16 EBE LİSANS 1 4 yıllık Ebelik Bölümü mezunu olmak, üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 2 yıl hematoloji servisinde, en az 3 yıl dahiliye servisinde görev yapmış olmak ve belgelendirmek En az 2 yıl transplantasyon ünitesinde çalışmış olmak ve belgelendirmek Kemoterapi hemşireliği kursuna katılmış olmak ve belgelendirmek
EB17 EBE LİSANS 1 4 yıllık Ebelik Bölümü mezunu olmak, üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 1 yıl nefroloji ve endokrin servislerinde görev yapmış olmak ve belgelendirmek. Yüksek lisans yapmış veya yapıyor olmak. Kadın Doğum servisinde en 1 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. Yenidoğan Resüstasyon , NST (Nonstres testi) ve emzirme danışmanlığı eğitmen sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek.
EB18 EBE LİSANS 9 4 yıllık Ebelik Bölümü mezunu olmak.
BY19 BİYOLOG BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU 1 Üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 1 yıl Biyolog olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Pedagojik formasyon eğitimi almış olmak ve Genel Biyoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak. Bir projeye katılmış olmak ve ödül almış olmak. KPSS 2010 sınavına girmiş olmak ve KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak. Pnömatik sistemlerinde en az 1 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde oracle forms yazılım dili ile geliştirilmiş HBYS kullanmış olmak ve belgelemek. (Tercihen Avicenna HBYS)
TR20 TEKNİKER ÖNLİSANS 1 Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi mezunu olmak Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan alınmış, yetkili kalorifer ateşçi belgesi ve sıhhi tesisat yardımcısı sertifikasına sahip olmak. MEB onaylı Bilgisayar İşletmeni 160 saatlik sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek. Üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 2 yıl Teknik Servis Biriminde çalışmış olmak, ve belgelendirmek. Üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 1 yıl Teknik Servis Biriminde ,oksijen sistemi, azot protoksit sistemi,vakum sistemi, pnömatik tüplü gönderme sisteminde ve basınçlı hava sistemlerinde çalışmış olmak ve belgelendirmek. Hasta ve Hekim hakları Sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelendirmek. Bilgi ve Bilişim Teknolojileri ve Tıp İlk yardım Sertifikalarına sahip olmak ve bunu belgelendirmek. Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanelerinde oracle forms yazılım dili ile geliştirilmiş HBYS e n az 1 yıl kullanmış olmak ve belgelemek. (Tercihen Avicenna HBYS) E sınıfı ehliyete sahip olmak ve bunu belgelendirmek. En az 1 yıl deneyimli olması. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ve belgelemek.
BE21 BÜRO ELEMANI LİSANS 1 Lisans mezunu olmak.(İşletme Bölümü) Üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde En az 2 yıl bilgi işlem teknik servisinde çalışmış olmak ve belgelendirmek En az 2 yıl üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde oracle forms yazılım dili ile geliştirilmiş HBYS kullanmış olmak ve belgelemek. (Tercihen Avicenna HBYS) En az 4 yıl Özel Sektörde Satın Alma işinde çalışmış olmak ve Bonservis belgesine sahip olmak. ISO 27001 bilgi güvenliği, ohsas 18001 iş sağlığı ve güvenliği, ISO 13485 tıbbi/ medikal cihazlar kalite yönetim, hasta ve hekim hakları, marka hukuku, toplam kalite yönetimi, Satın alma uzmanlık eğitimi ve nebim winner nae uzmanı sertifikalarına sahip olmak. Netsafe ve İntel server eğitim sertifikasına sahip olmak. Bir kamu sağlık kuruluşunda finansal analiz deneyimine sahip olduğunu belgelendirmek. Global Medical Device Nomenclature (GMDN) ve Universal Standart Products and Services Classification (UNSPSC) kod yapıları ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası hakkında bilgi ve deneyim sahibi olup, malzeme yönetiminin farklı aşamalarında söz konusu yapıları aktif olarak kullanabiliyor olmak. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ve belgelemek.
BE22 BÜRO ELEMANI ÖNLİSANS 1 Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulaması Önlisans Programından mezun olmak. Üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 10 yıl yazı işleri birimi ve personel-özlük işlerinde çalışıyor olmak ve belgelendirmek. İnsan Mühendisliği Eğitim& Danışmanlık “Psikolojik Satış Teknikleri” Eğitim sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelemek. Yazı işleri sorumluluğu yapmış veya yapıyor olmak. Bütçe hazırlama ve evrak, dosya arşivleme konusunda tecrübeye sahip olmak.
BE23 BÜRO ELEMANI LİSE 1 Herhangi bir ortaöğretim kurumunun yabancı dil (İngilizce) bölümünden mezun olmak ve bunu belgelendirmek. Üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek. MEB’den onaylı 160 saatlik Bilgisayar Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek. MEB’den onaylı 80 saatlik Tıp Sekreterliği sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek. Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanelerinin İstatistik biriminde çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek. Üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 2 yıl Teknik Şartname Hazırlama Komisyonunda ve M uayene kabul sekreterl iği yapmış olmak ve belgelendirmek. Üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde makam sekreterl iği yapmış veya yapıyor olmak ve belgelendirmek Oracle forms yazılım dili ile geliştirilmiş HBYS kullanmış olmak ve belgelemek. (Tercihen Avicenna HBYS) Satın Alma Uzmanlık Eğitimi, E-Ticaret Uzmanlık Eğitimi, İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak ve bunu belgelendirmek. Üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde TAEK yazışmaları sekreteryalığı ve dozimetre takip işlemleri yapmış olmak ve belgelemek.
BE24 BÜRO ELEMANI LİSE 1 Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak ve bunu belgelendirmek. Üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 2 yıl bilgi işlem teknik servisinde çalışmış olmak ve belgelendirmek. MEB’den onaylı en az 160 saatlik Bilgisayar İşletmenliği kurs bitirme belgesine sahip olmak ve belgelendirmek. Oracle forms yazılım dili ile geliştirilmiş HBYS’ni e n az 2 yıl süre ile kullanmış olmak ve belgelemek. (Tercihen Avicenna HBYS) Üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 2 yıl ağ bağlantıları tesisi kurulumu , donanım sistem kurulumu ve otomasyon sistemleri konularında çalışmış olmak ve belgelemek. Üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde finansal analiz ve piyasa fiyat araştırması konularında deneyim sahibi olduğunu belgelendirmek. E-Ticaret Uzmanlık Eğitim Sertifikasına sahip olmak ve belgelemek. Netsafe Security Gateway Temel Eğitim Katılım Sertifikasına sahip olmak ve belgelemek. Nod-32 Antivirüs Teknik Destek Uzmanı sertifikasına sahip olmak ve belgelemek. Kaspersky Admin KİT yönetim Eğitim sertifikasına sahip olmak. Web tasarım, Photoshop, ETA ve NETSİS uygulama programları eğitimini almış olmak ve belgelendirmek. MEB onaylı en az 30 saatlik KİEM (Kamu İnternet Erişim Merkezi) kurs bitirme belgesine sahi p olmak. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olmak. ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olmak. ISO 13485:2003 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olmak. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ve belgelemek.
DE25 DESTEK ELEMANI LİSE 1 Şoför olarak çalıştırılmak üzere; Lise mezunu olmak. Üniversite uygulama ve araştırma hastanelerinde en az 10 yıl makam şoförlüğü ve ambulans şoförlüğü yapmış olmak ve belgelendirmek. En az 5 yıllık E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak En az 5 yıllık SRC2 ve SRC4 belgelerine sahip olmak Ambulans şoförlüğü bonservisine sahip olmak ve belgelendirmek. M.E.B. onaylı Direksiyon eğitimi öğreticileri kursu belgesine ve M.E.B. onaylı oto motor tamirciliği kalfalık belgesine sahip olmak ve belgelendirmek M.E.B. onaylı 120 saatlik bilgisayar meslek dalı eğitim programları kurs sertifikasına sahip olmak ve belgelendirmek. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak ve belgelemek.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getiremeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

GENEL ŞARTLAR:

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a-) Türkiye Cumhuriyet Vatandaşı olmak,

b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c-) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

d-) 657 sayılı kanunun 53.madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

e-) Erkek adayların, muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

2- Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- 2010 KPSS (B) Grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nden temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Üniversitemize bu ilanın yayımından önce yapılmış bulunan müracaatlar geçersiz olup, söz konusu iş talepleri hakkında her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS gruplarına göre puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar 3 (üç) iş günü içerisinde www.adu.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Kazanan adayların göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren atama için istenen belgeler ile birlikte en geç 7 iş günü içerisinde Adnan Menderes Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru Formu (Başvuru Bürosundan alınacak)

2) Öğrenim Belgesi

3) Özgeçmiş

4) 1 Adet resim

5) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

6) KPSS Sınav Sonuç belgesi

7) Erkeklerde Askerlik durumunu gösteren belgesi

icon cool Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı (38 Kişi) Öğrenimle ilgili koşullarda istenilen belgeler

9) Aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hastane Müdürlüğü, Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

ATAMA EVRAKI İÇİN İSTENEN BELGELER

1) Dilekçe

2) 8 Adet Vesikalık Fotoğraf

3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4) Adliyeden Sicil Temiz Kâğıdı

5) Diploma(Aslı veya noterden tasdikli)

6) KPSS Sonuç Belgesi

7) Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden)

icon cool Adnan Menderes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı (38 Kişi) Askerlik Belgesi ( Aslı ya da Noterden Tasdikli)

9) Sigorta Sicil Kartı Fotokopisi (varsa)

• Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Erol Zengin
iste gerçek zenginlik Erol Zengin

200.000 altın fonu, Garanti 10 kişi

garanti banaksaının altın fonu yarışması, 2000 bi altın fonu, garanti altın fonu, garanti bankası altın fonu yarışması

Rekabet, 26.12.2011-10.01.2012 tarihleri ​​arasında geçerlidir. Yarışma sonuçları, jüri tarafından en iyi ifade sahip kişiler arasından belirlenecektir değerlendirme sonucunda yaşamı hakkında bir anı kolaylaştırmak için 19.01.2012.Garanti İnternet Şubesi yarışma www.garanti.com.tr ilan edilecektir Garanti Bankası tarafından 10 kişi, toplam 2,000,000 adet dağıtıldı

101 kişi Ufo’dan ayak sıcak hediye

UFO piyango Facebook sayfasında ısırıcısını 101 kişi yeni bir ayak bir hediye soru cevaplar. Sorunun yanlış bir cevap var, “ayaklarınızı duymak anlamına gelir?” Sorusuna cevap, çekilişe katılın. / / Www.facebook.com / ufoayakisiticiToday, 6 Ocak tarihli, 2012 Kazananlar: kampanya, 31 Aralık ve bu soruya cevap verebilecek kadar sevdiği ones.http haberdar lütfen hem

20 kişi Parkzon’dan ev güvenlik kiti hediyelik

Bebek.com 20 şanslı üye Parkzon Güvenlik Sistemleri ev güvenlik kiti kazanacak. Eğer bir bebek, evde onu bekleyen tehlikelerden 6-18 ay sağlıklı bir şekilde korumak için güvenlik önlemleri almaktır. 1 Adet: Aşağıda set Parkzon’dan win.Gift Paket ProductContents içeriğini görebilirsiniz. Pencere Güvenlik Kilidi-Havalandırma 1 adet kalın. Otomatik Yapıştırıcı Soket

Gazete her gün, 100 kişi hediye kitap

Bu Ramazan, kitap, kaza sırasında sorulan sorular var. Bu gün her gün soruları yanıtlayan 100 okurumuza kaynak yayın hediye kitapların en seçkin ve neuen.Yarisma @ zaman.com.tr sizin Antworten.TEILNAHMEBEDINGUNGEN bekliyoruz soruların cevaplarını yayımı gün gönderilir. Yanıtlar sadece e-posta ile kabul edilecektir. Gönderenin adresi, telefon cevap