Etiket arşivi: numara

Operatörlere Numara Taşıma Düzenlemesi

Operatörlere Numara Taşıma Düzenlemesi

9 Kasım’da başllayan cepte numara taşlınabilirliği, açıkgözlü
bayilerin suiistimalleriyle yara almaya başlladı.
Suiistimaller, daha çok üç peratörün hattını satan
bazı bayiler taraşından yapılıyor. Bu bayiler, ellerindeki numaraları
sabah bir operatöre, akşam başka bir operatöre
taşlıyarak işllem sayılarını yükseltiyor. Böylece,
operatörlerden abone başlı 10 TL ile 15 TL arasında
prim alıyorlar. Bu durum,üç operatörü de rahatsız
etmeye başlladı. Konu, operatörler
taraşından sözlü olarak Bilgi Teknolojileri ve
‹letişlim Kurumu’na (BTK) iletildi. Konuyu inceleyen
Kurum, aynı numaranın sabah bir
operatöre, akşlam bir başlka
operatöre geçişlini engellemek için,
yeni bir düzenlemeye gitme kararı aldı. BTK Başlkanı
Tayşun Acarer, operatörlerden bu yönde kendilerine resmi bir
başlvuru yapılmadığını vurguladı. Ancak, gelen
duyumlar üzerine konuyu araşltırmaya başlladıklarını
belirten Başlkan, “Yeni bir uygulama üzerinde çalışlma
yapabiliriz. Geçişl süreci ne kadar olabilir, şleklinde.
Mesela, ‘numarasını bir başlka operatöre taşlıyan
abone, bir aydan önce numarasını başlka bir
operatöre taşlıyamaz’ gibi bir uygulamaya gidilebilir.
Resmi başlvuru geldikten sonra, operatörlerle birlikte
üzerinde çalışlabiliriz.” dedi. Böyle giderse yıl
sonunda 5 milyon kişli numarasını taşlıyacak
Cep’te numara taşlıma; abonelerin “numaraları aynı
kalarak operatörlerinideğişltirmeleri”
olarak özetleniyor. 9 Kasım’da
başllayan numara taşlıma uygulamasıyla,
Türkiye’de günde 15 ila 16bin kişli operatörünü
değişltiriyor. Geçtiğimiz ay itibariyle 1 milyon 100 kişli
taşlıma işllemini gerçekleşltirdi. Numara
taşlıma işllemi bu hızla devam ederse, yıl sonunda 5
milyon cep teleşonu abonesi,numarasını değişltirmişl
olacak. BTK Başlkanı Tayşun Acarer,
Türkiye’de yaşlanan numara taşlıma
sayısının Avrupa ülkelerinin çok üzerinde olduğunu
belirterek, “Konuyla ilgili görüşltüğümüz Avrupalı yetkililer,Türkiye’de iki ay içinde yapılantaşlımanın bir çok Avrupa ülkesinde
bir yılda ancak yapıldığını belirtti. Cep’te taşlıma işllemi bu
hızla giderse, yıl sonunda bu sayı 5 milyonu bulur.

Bu hızla devam eder mi onu da şlimdiden söylemek mümkün
değil.” dedi. Bayilerin yaptığı suiistimallerin, iki ay içinde 930 bin abonenin
numarasını değişltirmesindene denli etkili olup olmadığı
sorusuna, Başlkan, “Konuyu araşltırmadan
bu konuda bir açıklama yapmak
doğru değil. En detaylı bilgiyi, operatörler
verebilir.”yorumunu yaptı.

Cepte numara taşıma 2007 başında

Cepte numara taşıma 2007 başında
Cepte numara taşıma uygulaması Telekomünikasyon Kurulu?nun (TK) kararıyla 2007 başından itibaren yürürlüğe giriyor

Turkcell, Telsim ve Avea hattını değiştirenlerin eski operatöre ait numarasını koruyabilmesini sağlayacak sistem, şirketler kendi aralarında anlaşma sağlayamadığı için TK tarafından re?sen yaptırılacak.

GEÇİŞ ZORUNLU

TK Başkanı Tayfun Acarer, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu?nda yaptığı konuşmada, ?Biz bugüne kadar bu işi şirketlerin anlaşmasına bırakmıştık. Ancak bu sağlanamayınca, düzenleme yapmaya ve şirketleri re?sen buna mecbur etmeye karar verdik. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir düzenleme yapacağız. 2007 yılı başından itibaren herkes uymak zorunda kalacak? diye konuştu.

GSM kullanıcılarının cep telefonu operatörleri arasında istediği şirketten daha kolay hizmet alması için getirilen ve gelişmiş ülkelerde de uygulanan ?numara taşınabilirliği? böylece sağlanmış olacak. 2007 yılında uygulanması planlanan düzenlemeyle vatandaşların bugüne kadar kullandıkları cep telefonu numarasını değiştirmeden hizmet aldığı operatörü değiştirebilmesi hedefleniyor.

Düzenleyici otorite olarak TK?nın çıkartacağı düzenleme ile örneğin Turkcell hatlı ?532.AAA.BB.CC? numaraya sahip abone, numarasını değiştirmeden Avea?dan ya da Telsim?den hizmet alabilecek. Onun tarifelerine göre ücret ödeyecek. 2 yıldır gündemde olan uygulamaya en çok Turkcell karşı çıkmış, Avea ısrarla istekli davranmıştı.

Öte yandan cep telefonu numarasını değiştirmeden hizmet alınan operatörü değiştirme imkanı verecek sistemin hayata geçmesiyle, ?532?li numaraların Turkcell?e 542?li numaraların Telsim?e ait olduğu fikri de ortadan kalkacak.

Numarasını değiştirmek istemeyen ancak fiyatlarını yüksek bulan ya da sıkıntısı olan vatandaş, böylece numarasını değiştirmeden şirketini değiştirebilecek. Değiştirme sırasında hiçbir ücret ödemeyecek.
VATAN

Büyük Numara Ayakkabılar Satın! 2012

Büyük Numara Ayakkabılar Satın!

Bu yazımızda Türkiye’de pek oluşmamış bir fikri anlatacağız. Çevrenizde ayakkabı numarası büyük olan kişiler elbette vardır. Bu kişilerin çevresinde kendilerine göre ayakkabı bulmaları çok zordur. Genellikle çeşit seçenekleri azdır ve özel ayakkabı olması sebebiyle fiyatları pahalıdır. Ayakkabı numarası küçük olan baylar ve büyük ayakkabı giyen bayanlar bizim esas hedef kitlemiz. Bu işi yaparken piyasada marka değeri kazanan bir yer olmadığı için mecburen Çin ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerden ithalat yapacağız. Fiyatları ürünlerin gümrük maliyeti, ulaşım maliyeti gibi ekstra masrafları da katarak belirlemelisiniz. Örneğin; yurtdışında 60-65 liraya satılan büyük numara bir ayakkabı İstanbul’un en gözde semtlerinin birinde 200-250 liraya satılıyor. Aradaki fark ne kadar fazla, değil mi? Ürünleri bu mağazalardan daha ucuza satmaya çalışarak bir müşteri potansiyeli elde etmeye çalışabiliriz.

Tavsiye etme döngüsü içinde kısa zamanda pek çok müşteriniz olacaktır zaten. Sadık bir müşteri kitlesi yarattıktan sonra, biraz reklam yaparak adınızı duyurmanız çok önemlidir. Globalleşen dünyada reklam, olmazsa olmaz bir müşteri kazanma aracıdır. Düşündüğünüz müşteri kitlesini kazandıktan sonra mağazanıza ayakkabı dışında yan ürünler de koyabilirsiniz. Örneğin; çoğu yerde satılmayan XS beden ürünlerle bir giyim koleksiyonu oluşturabilirsiniz. 5-10 yıl içinde iyi bir gelir elde edip,birkaç da şube açabilirsiniz.Ürünleri yurtdışından ithal etmek yerine Türkiye’de kendi markanızla fason olarak yaptırabilirsiniz. Bu fikir maliyetleri azaltacağı gibi üründen daha fazla kâr elde etmek için iyi bir fırsat olabilir. Bizden bu kadar, artık gerisi size kalmış.Herkese bol şanslar.

Daha aytıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz..

 

Erol Zengin
iste gerçek zenginlik Erol Zengin