Etiket arşivi: Sosyolojiye

Emile Durkheim Sosyolojiye Katkıları

Emile Durkheim Sosyolojiye Katkıları

Emile Durkheim’m Katkıları E. Durkheim, bu alanın kurucuları arasında sayılmaktadır. Kimileri ise George S. Pajne’ı kurucu olarak belirtirler. Durkheim, eğitimde bilimsel metodolojinin kullanılabileceğinde direndi. Özellikle Fransa’da toplumsal düzensizlikle ilgilendi vc okulların bu durumu önleyebileceğini ileri sürdü. Çocuğun toplumlaşmasında okulun artan önemi üzerinde durdu. Okulun, çocuğun grup yaşamındaki dayanışma duygusunu uyanık tutan gerekli herşeye sahip öldüğünü […]

Max Weber’in Sosyolojiye Katkıları

Max Weber’in Sosyolojiye Katkıları

Max Weber’in Katkıları 1920-1930 arası Almanya’da sosyolog Max Weber, eğitim sosyolojisinde sonradan kullanılan birçok kavramların gelişmesinde çok önemli rol oynadı. Weber, sanayileşmiş ve teknolojik bir toplum içinde eğitimi ele aldı. Bu çerçevede Weber, örgün eğitimi, bireyleri özel bir yaşam biçimine hazırlayan bir “farklılaşma” kurumu olarak gördü. Eğitsel kurumların gelecekte toplum için yüksek derecede eğitilmiş uzmanlar […]

Kari Mannheım’ın Sosyolojiye Katkıları

Kari Mannheım’ın Sosyolojiye Katkıları

Kari Mannheım’ın Katkıları K. Mannheim, M. Weber’in etkisinde kalmıştır. Eğitimle ilgili çalışmalarında ise daha çok Durkheim’in etkisi görülür. Eğitimin sadece toplumsal kurumlar tarafından mümkün olabileceğini söyler. Ona göre eğitimin amaçlarından birisi de, birlikte yaşayan insanların daha başarılı olarak yaşamalarım sağlamak için onlara yardımcı olmakmaktır. Eğitimin dinamik bir süreç olduğunu kabul eder. Bu dinamiklik, hem bireylerin […]